När man ska ta fram en digital strategi finns det en hel del saker att tänka på. Här i artikeln kommer vi att ta upp ett par av dessa. Just när det gäller digitala strategier kan det vara klokt att jämföra flera företag med varandra. Ett företag som verkligen lyckats med sin strategi är Fenix Begravning. De har gått från att vara ett litet företag till att bli den största digitala begravningsbyrån i Sverige och sett till SEO är de verkligen en förebild att ta lärdom av.

Tips för den digitala strategin

Varför finns företaget på sociala medier?

Den första frågan man bör ställa sig när en digital strategi ska tas fram är varför de sociala medierna används i företaget. Varför ska företaget finnas där? Är det för att kunderna ska bli mer lojala, för att fler ska hitta företaget, eller för att antalet kunder ska öka? När man har funderat över syftet och kommit fram till ett svar kan man enklare också ta fram vilka som är företagets egentliga målgrupper i den digitala strategin.

Räkna på nyckeltal och finn rätt målgrupp

I den digitala strategin ingår det också att man ska räkna på hur antalet kunder eller liknande kan bli större. Ofta kommer man fram till att det behövs mer trafik till sociala medier eller hemsidor. Vad krävs för det?

Man måste också se till att nå ut till rätt målgrupper. Ofta kan man rikta sina annonser så att de träffar människor i närområdet, inom vissa åldersgrupper eller dem som söker på vissa saker. En fördel med att sociala medier samlar information om alla användare är att företag kan dra nytta av möjligheten att i stort sett rikta sina annonser till enskilda användare.

Att få en kund intresserad

När det gäller digitala strategier måste man också få sina blivande kunder att faktiskt ta till sig av det som sägs av företaget. Ofta är ett företag tydliga med att framföra vad de säljer, varför och vilka fördelar som finns med att handla från just det företaget. En kund blir inte direkt satt i centrum. Det är sällan en kund tillfrågas varför denne vill köpa en viss produkt. Ofta vet människor bara att de vill ha en sak, men de vet inte alltid varför. I de fall en kund ska köpa en prydnadssak vet de ofta att de vill ha den. Men om en försäljare frågar vad de ska ha den till, eller var den ska stå finns inget riktigt svar. I det här fallet behövs en strategi likt en digital strategi. En kund kan ofta bli förvånad om ett företag delar med sig av kunskap istället för att bara sälja massor av saker. Ofta har kunden ett problem som denne vill ha hjälp att lösa och genom sociala medier och en digital strategi kan kunskapen spridas långt.

Att lyckas

När man tittar in hos till exempel Fenix Begravning kan man med en gång se att de har en väl utvecklad digital strategi. De har en målgrupp att rikta sig till och de hjälper ofta människor att sätta ihop en fin begravning även om kunderna inte alls vet vad de önskar från början annat än en begravning. Fenix Begravning valde att bli en digital begravningsbyrå för att kunna nå människor över hela landet och i en digital strategi kan man se att det är ett mycket klokt val. Man slipper geografiska begränsningar och även kunder som inte är speciellt kyrkliga eller begravningskunniga kan få hjälp på ett effektivt sätt. Att ha en stor målgrupp kan ibland vara svårt men hos Fenix Begravning lyckas man även med det. Det är en digital strategi fler skulle ta del av.