En digital strategi kan vara väldigt många olika saker för olika personer. Ibland finns det ingen digital strategi, och ibland finns en bra sådan men som sitter i en pärm tillsammans med andra viktiga papper, närmast bortglömd. Vissa tycker att den digitala strategin är grundläggande för hela företaget, medan andra knappt vet vad det är. När man ska beskriva ett företags digitala strategi är det dock ofta just hur viktig strategin är som avgör hur bra strategin är.

En digital strategi är viktig för alla som vill lyckas på nätet oavsett om det handlar om att flytta en fysisk butik till en nätbutik eller om man vill börja med digitala tjänster. Hela förändringen ska vara med i strategin och man kan ofta se att personer som inte har någon sådan slutligen misslyckas med sin satsning.

Vad är den digitala strategin?

Att sätta ihop en digital strategi är lite som att göra en affärsplan. Det handlar om att man ska gå igenom kundunderlag, syften och annat. Man måste se till det man kan och till den reella verkligheten. Strategin ska sedan följa hela vägen från start till mål, alltså från det läge som finns i dag till det läge man önskar vara i längre fram. Den digitala strategin är dock inte lika fokuserad på de fysiska eller ekonomiska bitarna som en affärsplan är utan den syftar till att verksamheten ska nå alla sina mål med hjälp av olika sociala medier, appar och andra digitala hjälpmedel. Under flera år var det just hemsidan eller webbplatsen som var hem för det digitala och då kallades digital strategi ofta för webbstrategi. I dag finns det dock flera sociala medier att röra sig på och hemsidan blir bara en del i ett större pussel.

Av den anledningen måste man se till alla kanaler när man ska sätta upp en digital strategi. Sökmotorer, appar, hemsidor, länkar och annat ska vara med. I den digitala strategin ska man kunna se hur företaget får kontakt med sina kunder och andra genom de digitala mötespunkterna.

Olika sorters digitala strategier

När det gäller just digitala strategier finns de i flera olika modeller. Beroende på hur verksamheten fungerar kan det vara nödvändigt att diskutera strategin flera gånger. I andra fall finns den bara där i en pärm så att nyanställda och andra kan gå tillbaka till den och se vad som står om något känns osäkert. I övrigt arbetar alla efter strategin och man behöver inte ta upp den till diskussion eller samtal annat än vid revideringar, frågor eller liknande.

Att lyckas med en digital strategi

Till en början kan det verka svårt att sätta upp en digital strategi och det kan också vara svårt att lyckas med den. Det är dock inte omöjligt. Om man ser till den digitala begravningsbyrån Fenix Begravning lyckas de på bra sätt kommunicera med sina målgrupper både på sin hemsida och genom sina sociala medier. Tack vare att de har en bra digital strategi har de kunnat se till vilket syfte de har sina digitala kanaler och utifrån dessa syften har de sedan valt olika sätt att uttrycka sig på.

Ett kort tips för digital strategi

En sak som många inte tänker på när det gäller sociala medier och annat i den digitala strategin, är att det finns vissa tider och dagar då det kan vara sämre eller bättre att lägga upp nyheter, kampanjer och annat. Genom att ha koll på detta kan man få ett större genomslag i antalet besökare och kunder. Helger, sena kvällar och luncher är ofta inte speciellt bra tider att lägga upp saker på. Då är många lediga och offline.