Här kan du läsa mer om vad digitala strategier egentligen är. Du får också tips på vad som kan vara bra att tänka på vid val av stretegi.