Under de senaste åren har begreppet SEO blivit allt mer populärt, men vad betyder den här termen egentligen? Det kommer vi att reda upp här.

SEO lite kortfattat

Ordet SEO är egentligen en förkortning av det engelska uttrycket Search Engine Optimization. På svenska brukar man antingen säga SEO eller sökmotoroptimering. Just i Sverige är SEO mycket nytt medan i andra länder har det varit populärt i flera år. SEO går ut på att man ska arbeta med sökmotorerna. Man vill arbeta på ett annat sätt än sponsrade länkar och annonser. Det är istället själva innehållet som ska ge resultat.

I dag kräver sökmotorer att texter och innehåll på hemsidor ska ha en viss kvalitet för att sajten ska synas i sökresultaten. För den som skapar en hemsida innebär det att denne måste inhämta mer och mer kunskaper om vad sökmotorn egentligen vill ha. I dag spelar småord som Meta ingen roll, men tidigare var det dessa som styrde sajtens synlighet. I dag behöver man se till alla saker som en besökare ser på sajten. Både länkar, design, kategorisering, unika ord, synonymer och olika rubriker räknas in när sökmotorerna avgör hur pass hög kvalitet en hemsida egentligen har på sitt material.

Hur fungerar SEO egentligen i praktiken

I princip kan man säga att sökordsoptimeringen kan delas upp i flera olika delar, närmare bestämt tre stycken. Delarna kallas On Page, analys och länkstrategi. När det gäller On Page ser SEO till alla delar som förändras på sajten. Det kan handla om var en sida ligger, hur bra texten är, om det finns rubriker och om hur man kommer till den aktuella sidan. När det gäller analysen innehåller den i sig också flera delar men generellt sett handlar det om att man ska finna relevanta och unika sökord. Det gäller att se hur pass mycket konkurrens det finns om ett visst ord och sedan leta efter synonymer eller liknande så att också den nya sajten kan synas. För en bra SEO krävs det också att det finns bra länkar. Det är det här länkstrategin går ut på. Det handlar om att sprida ut sajtens länkar på olika smarta ställen så att det finns flera inlänkar till sajten.

Analysens delar

Det allra flest tänker på när de hör ordet SEO är antagligen sökord. Vilka ord kan och ska man egentligen använda på sin hemsida för att den ska hamna högt upp i sökflödet hos sökmotorerna? Flera stora sökmotorer har egna verktyg så att en hemsideägare kan se hur många gånger någon söker på ett visst ord. Den siffra man får fram kallas för sökvolym och man kan antigen få fram statistik för hur många som söker på ordet under en vecka, en dag eller under längre tid.

Den andra delen i analysen berättar om hur relevant ett visst sökord är för en sajt. Man bör fundera över vad sajten eller företaget erbjuder och sedan ta fram sökord efter det. Det är ofta bra att utgå från ett övergripande ord och sedan bena ut det till ett mer exakt ord. Om man har en begravningsbyrå likt Fenix Begravning kan död vara ett stort sökord, medan kistbegravning är ett mer exakt ord som kommer att leda in mer besökare på sajten. Det är egentligen inte ett så svårt sätt att resonera. En person som söker efter kistbegravning vill troligen ha information om just det. En person som söker efter död kan mena i stort sett vad som helst.

Det är också viktigt att kontrollera att det inte är för många som använder just det eller de sökord man tänker sig. Ett alternativ är helt enkelt att själv gå in i en sökmotor och se hur många träffar man får på ett visst ord och några ordkombinationer. Om det blir flera miljoner träffar är det troligen inte så lönsamt att välja just de sökorden utan man kan behöva söka vidare.

Länkstrategi

En av de allra viktigaste sakerna när det gäller SEO är länkar och en bra länkstrategi. Det är just länkar till en sajt som avgör hur högt en hemsida ska komma bland alla sökresultat. Olika sökmotorer värderar olika länkar på skilda sätt men generellt sett kan man säga att det ska finnas rätt ankartexter och länkarna ska komma från rätt sajter. Att placera sin länk i en webbkatalog gör ofta inte att man hamnar högre upp i sökningarna eftersom sajten har flera utlänkar och den innehåller inte heller något direkt relaterat innehåll. När man skriver texter till hemsidor bör man också tänka på att eventuella länkar infogas på ett snyggt sätt i själva texten. Om länken placeras fristående någon annanstans kommer den inte att värderas lika högt i SEO.

Oavsett vilken typ av hemsida man har handlar det om att få andra att länka till sajten. Det ska dock vara bra hemsidor som länkar, och det är en fördel om andra hemsidor redan länkar till den. På så sätt får den nya hemsidan en inlänk från en sajt som räknas som viktig enligt PageRank. Om sajten sedan får många inlänkar blir den viktig och kan länka vidare till andra sajter. När man skapar en sajt är det ofta det här arbetet som tar tid och det kan också kosta en del pengar. Kanske behöver man sponsra olika föreningar med mera för att få en inlänk som är bra. Dessutom får inte alla inlänkar komma på samma dag. Att köpa inlänkar från flera ställen samtidigt är till exempel inte funktionellt, utan snarare tvärtom. Sökmotorerna kommer att genomskåda det och sajten hamnar långt ner i flödet om den indexeras.